Przed przystąpieniem do układania kostki brukowej, teren musi zostać zniwelowany a nadmiar ziemi wywieziony. Proces ten nazywamy korytowaniem.
W zależności od zapotrzebowania korytowanie odbywa się na głębokość 30 cm dla samochodów do 3,5t (podjazdy, drogi dojazdowe, parkingi) oraz 20 cm dla ruchu pieszego (chodniki, alejki, opaski).
Niekiedy występuje zapotrzebowanie na wykonanie podbudowy wytrzymującej większy nacisk, w takim wypadku korytowanie odbywa się na głębokość min. 50 cm a dokładną specyfikacje uzgadniamy z klientem.

 

 

 

Kolejnym etapem jest przygotowanie podbudowy i utwardzenie jej mechanicznie. Podstawą solidnego wykonania każdej nawierzchni z kostki brukowej jest prawidłowo wykonana podbudowa.

Nasza firma wykonuje podbudowę z betonu.

Po równomiernym rozsypaniu betonu utwardzamy podłoże przy pomocy zagęszczarek do gruntu. Tak przygotowana podbudowa daje nam gwarancje że powierzchnia kostki będzie równa i nie zapadnie się.BRUKER - S.K
Kin Sławomir
62-604 Kościelec
Łęka 8A
tel. 692 00 00 94
e-mail: info@brukersk.pl
NIP: 666-172-99-94
2014 (c) Copyright by BRUKER - SK
created by MONMAY Design